top of page

Baideng Muharebesi Hun

Bu Metini
Dinleyebilirsiniz

Ben Türklerin Başbuğu, Güneşin doğduğu

yerden battığı yere kadar olan toprakların

hükümdarı Mete. Buraya geldiğimde henüz küçüktüm. Ancak babamı öldürebilecek kadar da hırslı idim. Ben Baideng adlı obaya geldiğimde sebebim ipek yoluydu. Şuanda ise Çin'e üstünlüğümüzü kabul ettirmek.Baideng'e gelmekte olan Çinlileri tuzağa düşürmek vasıtasıyla onları Baideng dağında kuşattım. Hun askerinin zayıf, cılız, sıska ve hasta olanları, Kao-ti ile ilk teması gerçekleştirdiler. Askerleri kovalayan Çinlileri Kapana kıstırmak vasıtası ile yenilgiye uğrattım. Savaşın sonunda Han Hanedanı; Hun üstünlüğünü kabul etti, Vergi verdi, Asker verdi ve İpek yolu güzergahı Büyük Hun Devletinin eline geçti.
 

Yazar: Hüseyin Emre Eken

bottom of page