top of page

Baideng Muharebesi Objektif

Mete Han, Hun idaresine geldiği andan

itibaren ülkesini genişletmiştir. Çin ise iç

savaştan yeni çıkmış, zengin de bir devlet olarak Hunlar için bir nimet konumundaydı. Nitekim bunun farkında olan Mete de Çin kendisine bir sıkıntı teşkil etmeye başlayınca üstlerine yürüdü. Mete her ne kadar güçlü bir ordunun başında olsa da, tuzağa düşmemek için ordularını Çin içlerine ilerletmekten çekiniyordu. Bunun yerine Çin’in kuzey savunmasında önemli yer teşkil eden Mai Kalesi’ni kuşattı. Kale hem stratejik, hem de savunan komutanın Gaozu’nun akrabası olması açısından çok büyük önem arz ediyordu. Kaleyi bir süre tutan prens, Gaozu’dan yardımın gelmeyeceğini anlayınca teslim oldu ve Mete’nin himayesi altına girdi. Bundan sonra da 320.000'lik Han ordusu, sayısı belli olmayan(20.000 ila 400.000) miktarda Hun askeri ile çarpışmış, savaşı Hunlar kazanmıştır.

Bu Metini
Dinleyebilirsiniz

Yazar: Hüseyin Emre Eken

bottom of page