top of page

Taş Devri

Taş Çağı, insanlık tarihinin en eski dönemidir ve taş aletlerin kullanıldığı bir dönemi ifade eder. Bu dönem, genellikle Paleolitik (Eski Taş Çağı), Mezolitik (Orta Taş Çağı) ve Neolitik (Yeni Taş Çağı) olmak üzere üç alt döneme ayrılır.

Paleolitik Dönem (Kaba Taş)
Paleolitik dönem, insanlık tarihinin en eski dönemidir ve taş aletlerin ilk kullanıldığı dönemi temsil eder. Bu dönemde, insanlar genellikle avcı-toplayıcı bir yaşam tarzı sürdürdüler.

_692b9b08-6c23-4ec7-9378-7fd01b7e64af.jpeg

Mezolitik Dönem (Yontma Taş)
Mezolitik dönem, Paleolitik ve Neolitik dönemler arasında yer alır. Bu dönemde, insanlar daha karmaşık taş aletler geliştirdiler ve balıkçılık ve küçük oyun avcılığı gibi daha çeşitli beslenme stratejileri benimsediler.

Neolitik Dönem (Cilalı Taş)
Neolitik dönem, tarımın icadı ve yerleşik yaşamın başlangıcı ile karakterizedir. Bu dönemde, insanlar hayvancılıkla uğraştılar, bitkileri yetiştirdiler ve kalıcı yerleşimler kurmaya başladılar.

Taş Çağı'nın Sonu
Taş Çağı, insanların metal işlemeyi öğrendiği Tunç Çağı'nın başlangıcı ile sona erdi. Ancak, bazı kültürlerde Taş Çağı, tarih öncesi dönemlerin sonuna kadar devam etti.

Taş Çağı, insanlık tarihinin önemli bir dönemidir ve modern insanların kökenlerini ve erken teknolojik gelişmelerini anlamamız için kritik öneme sahiptir. Bu dönem, insanların çevrelerini anlama ve manipüle etme yeteneklerinin gelişimini gösterir.

Her bir dönemin kendine özgü özellikleri ve önemli olayları vardır. Bu yüzden, her bir dönemin detaylı bir incelemesi, tarihin daha geniş bir anlayışını sağlar. Bu metin, Taş Çağı'nın genel bir özetini sağlar. Daha detaylı bilgi için alttaki tablodan öğrenmek istediğiniz bölüme tıklayınız.

Bu Yazıyı Okuyarak Ne Öğreneceksiniz

Bu yazıda Taş Devri çağları hakkında detaylı bilgi verilmiştir. detaylı bilgi verilirken tüm insanların bilmesi gereken bilgi düzeyinin bir miktar üzerinde bilgi verilmiştir. Bu sayede insanların tarihsel çağlarda daha da bilgi sahibi olması sağlanmıştır.

Yazan: Adil Sevim

bottom of page