top of page

Malazgirt Savaşı

Malazgirt Savaşı, Türk tarihinin dönüm

noktalarından biridir. Asıl adı Malazgirt Meydan

Muharebesidir. Bu savaş, 26 Ağustos 1071’de Büyük Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında gerçekleşmiştir. Savaşın sonucunda Anadolu’nun kapıları Türklere açılmıştır. Bu zafer, Türk-İslam ilişkilerinin doruğa ulaştığı bir meydan muharebesidir.

Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı Sultan Muhammed Alparslan komutasındaki 50 bin kişi, Bizans İmparatoru Diyojen komutasındaki 200 bin kişiyi Malazgirt Ovası’nda yenmiştir. Bu zafer, Türklerin bütün dünyaya güçlerini göstermeleri açısından çok önemlidir.

Malazgirt Savaşı’nın nedenleri arasında Büyük Selçuklu Devleti’nin Anadolu’ya sürekli baskın yapmaları, Selçukluların, göçebe halinde yaşayan Oğuzları Anadolu’dan çıkarmak istemeleri, Bizans İmparatorluğunun, Türklerin Anadolu’ya yerleşmelerini istememesi, onları Anadolu’dan çıkararak İslam dünyası üstünde egemenlik kurmak istekleri, Türklerin Anadolu’ya yerleşmek istemeleri ve yurt olarak görmeleri, ve Bizanslılar Pasinler Savaşında aldıkları yenilginin acısını çıkarmak istemeleri bulunmaktadır.

 

 

 

 

Bu savaşın sonucunda, Türkler Anadolu’yu yurt edinmiş ve yeni ufuklara açılmıştır. Bu zafer, Türklerin Anadolu’yu yurt edindiği savaş olarak da bilinir. Bu savaşın sonuçları arasında Anadolu’nun Türklere açılması ve önemli kazanımların elde edilmesi bulunmaktadır.

Malazgirt Savaşı, Türk tarihinin en önemli zaferlerinden biridir ve bu savaşın sonunda Anadolu’nun kapıları Türklere açılmıştır. Böylece Osmanlı İmparatorluğu’na ve dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti’ne giden yolun ilk adımları atılmıştır. 

Bu savaş Bizans'ı zayıflatarak taht kavgaların artmasına sebep olmuştur. Bu durum ise Bizans'ın yıkılma zamanını erkene çekmesine neden olmuştur. 

Malazgirt Savaşı’nın Bizans İmparatorluğu üzerindeki etkileri oldukça büyüktür:

  1. Bizans İmparatorluğu savaşta bozguna uğradı ve İmparator IV. Diyojen Türklere esir düştü.

  2. Anadolu’nun kapıları Türklere tamamen açıldı ve Türkler, Ege ve Marmara kıyılarına kadar ilerlediler.

  3. Bu savaş, Bizans İmparatorluğu’nun zayıflamasının zeminini hazırlamış oldu.

  4. Bizans İmparatorluğu, Anadolu’daki gücünü kaybederek Balkanlara doğru çekildi.

  5. Malazgirt Zaferi, Bizans’ın bölgedeki ağırlığına indirilen büyük bir darbe olarak, Türklerin bundan sonraki süreçte Anadolu’da kalıcı olmalarını sağlamış ve Türk nüfus hareketini sistemli bir hale sokmuştur.

  6. Selçuklu karşısında tarihinin en ağır yenilgilerinden birini alan Bizans, bu savaşın ardından siyasi ve ekonomik bir buhrana sürüklenmiş, askeri gücü ise neredeyse tamamen ortadan kalkmıştır.

  7. İstanbul’a kadar çekilmek zorunda kalan Bizans’ta iktidar değişmiş, yenilen İmparator öldürülmüştür.

  8. Malazgirt Zaferi, kadim Roma İmparatorluğunun doğudaki varisi olan Bizans’ı tarihe gömecek süreci de başlatmıştır.

Malazgirt savaşını Objektif

bir şekilde incelemek için

Yandaki Hüseyin Emre

Eken'in yazılarına bakınız.

Bu Metini
Dinleyebilirsiniz

Drawing-Battle-of-Manzikert.jpeg

Yazarlar: Adil Sevim
Hüseyin Emre Eken

bottom of page