top of page

İstanbul'un Fethi
Objektif Anlatım

İki taraftan da amansız bir mücadele. Bir tarafta içi içine sığmayan diğer tarafta ise uzun zamandır savaşlar ve akınlarla güçsüzleşmiş iki devletin mücadelesi. Orta Asya'dan çıkan göçebelerin koskoca Romalıları yendiği; şiirlere, romanlara, hikayelere konu olan harika sonu. Osmanlı ekonomisi şehrin fethi ile güçlenmiş,şehirden kaçan bilim insanları Avrupa'da rönesansı başlatmış, bu fetih Avrupa'da hem aydınlanma hem savaş getirmiştir. Resmen bir tür şok dalgası gibi önce kendisine yakın olan Eflak, Venedik, Macaristan, Memlükler, Cenevizliler gibi milletleri; daha sonraları ise İberyalıları bile etkilemiştir. Bu fetih Avrupa tarihinin dönüm noktalarından biri olmuş ve tüm Dünya'yı etkilemiştir. Doğu medeniyetinin de önemli noktaları hemen hemen silinmiş ve İstanbul'a kaymıştır. Doğu medeniyetinin Tahran, Rey, Bağdat, Kahire, Mekke vb. şehirleri önemini yitirmiş ve İstanbul; doğunun öne çıkan şehri olmuştu. Bu zafer bir milletin batışı ve bir başka milletin doğuşunu anlatan mükemmel bir örnektir. Yunanlar ise hıncını Osmanlılardan hayli hayli çıkartacaktır.

Yazar: Hüseyin Emre Eken

bottom of page