top of page

Tarih Öncesi Çağlar

Tarih Öncesi Çağlar, yazılı kayıtların ortaya çıkışından önceki geniş zaman aralığına işaret eder. Bu dönem genellikle iki ana çağa ayrılır: Taş Çağı ve Maden Çağı. Ancak bazı kaynaklar  üç ana çağa ayırır: Taş Çağı, Tunç Çağı ve Demir Çağı.

Taş Çağı

Taş Çağı, üç döneme ayrılır: Paleolitik (Eski Taş Çağı), Mezolitik (Orta Taş Çağı) ve Neolitik (Yeni Taş Çağı).

Paleolitik Dönem (Kaba Taş Çağı)

Paleolitik dönem, yaklaşık olarak 2,5 milyon yıl öncesinden 10.000 M.Ö.'ye kadar olan süreyi kapsar ve bu dönem, erken insan atalarının taş ve kemik aletler kullandığı dönemdir. Bu süre zarfında insanlar mağaralarda veya basit kulübelerde yaşamış ve esas olarak avcı ve toplayıcılardı. İnsanlar, kuşları ve vahşi hayvanları avlamak için temel taş ve kemik aletler kullandılar, ayrıca balık tuttular ve yaban meyveleri, meyve ve fındık topladılar. Bu dönem aynı zamanda sanatın ilk örneklerini de gördü, erken insanlar mineraller, okralar, yanmış kemik unu ve kömürü su, kan, hayvan yağları ve ağaç sularıyla karıştırarak insanları, hayvanları ve işaretleri kazıdılar.

Mezolitik Dönem (Yontma Taş)

Mezolitik dönem, yaklaşık olarak 10.000 M.Ö.'den 8.000 M.Ö.'ye kadar olan sürede, insanların küçük taş aletler kullandığı dönemdir, şimdi ayrıca cilalanmış ve bazen uçlarla işlenmiş ve boynuzlara, kemiklere veya ağaca mızraklar ve oklar olarak hizmet etmek üzere takılmıştır.

Neolitik Dönem (Cilalı Taş)

Neolitik dönem, avcılık ve toplama kültüründen tarım ve gıda üretimine geçişi işaret eder.

Tunç Çağı ve Demir Çağı (Maden Deviri)

Taş Çağı’nın ardından, insanlar Tunç Çağı’na ve ardından Demir Çağı’na girdi ve bu süre zarfında kendi yazılarını geliştirmeye ve tarihi kayıtlar tutmaya başladılar. Bu nedenle tarih öncesi dönemin sonu, farklı yerlerde çok farklı zamanlarda geldi.

Tarih öncesi kavramının dünyanın çeşitli bölgelerinde farklı şekillerde uygulandığını belirtmek önemlidir. Örneğin, sert metallerin işlenmesi, Avrasya kültürleriyle temas sonucu ani bir şekilde geldiği bölgelerde, örneğin Okyanusya, Avustralasya, Sahra Altı Afrika’nın büyük bir kısmı ve Amerika’nın bazı bölgelerinde, üç çağ bölünmesi genellikle kullanılmaz.

Tarih öncesi, tanım gereği, yazılı kayıtlardan yoksundur, bu yüzden onu anlamamız arkeolojik ve antropolojik kanıtlardan, tarih öncesi malzemeler ve insan kalıntıları dahil olmak üzere gelir. Zamanla, tarihleme teknikleri geliştirildi, bu da tarih öncesi kanıtların daha doğru bir şekilde anlaşılmasını sağladı. Daha yeni teknikler arasında malzemelerin kullanımını ve kökenini ortaya çıkarmak için adli kimyasal analiz ve tarih öncesi insanların akrabalığını ve fiziksel özelliklerini belirlemek için kemiklerin genetik analizi bulunmaktadır.

Aşağıdaki tablodan Tarih Öncesi Çağlara tıklayarak o çağ hakkında çok daha detaylı ilgi edinebilirsiniz.

Bu Yazıyı Okuyarak Ne Öğreneceksiniz

Bu yazıda tarihi öncesi çağlar hakkında detaylı bilgi verilmiştir. detaylı bilgi verilirken tüm insanların bilmesi gereken bilgi düzeyinin bir miktar üzerinde bilgi verilmiştir. Bu sayede insanların tarihsel çağlarda daha da bilgi sahibi olması sağlanmıştır.

Yazan: Adil Sevim

bottom of page