top of page

Tarihi Çağlar

Tarihi insanlık tarihini anlamak ve bunu incelemek için bazı bölümlere ayrılmıştır bu bölümlere "Tarihsel Çağ" denir.  Tarih için çağlar ikiye ayrılır tarihi çağlar ve tarih öncesi çağlar. Tarihi çağlar yazının icadı ile başlar. Tarih öncesi çağlar taş devri, maden devri olmak üzere basit bir şekilde ikiye ayrılır ancak bazı kaynaklar çağları farklı alabilmektedir.

Tarih öncesi çağlar, yazının icadından önceki dönemleri kapsar ve genellikle beş ana başlık altında incelenir:

  1. Paleolitik Çağ (Kaba Taş MÖ 2.000.000 - MÖ 10.000): İnsanlığın yaşadığı en uzun dönemdir. İnsanlar bu dönemde avcılık ve toplayıcılıkla yaşamlarını sürdürmüşlerdir.

  2. Mezolitik Çağ (Yontma Taş MÖ 10.000 - MÖ 8.000): Avcılık ve toplayıcılık devam etmiştir. İnsanlar mağaralarda yaşamaya devam etmişlerdir. Taşlar yontulup basit araç gereçler yapılmıştır. Ateş bu çağda keşfedilmiştir.

  3. Neolitik Çağ (Cilalı Taş MÖ 8.000 - MÖ 5.500): İnsanlar bu dönemde tarım hayatı ile birlikte üretim faaliyetlerine başlamışlardır. Taş araç ve gereçlerin yanında yiyeceklerini korumak düşüncesiyle topraktan da araç ve gereçler yapmışlardır.

  4. Kalkolitik Çağ (Taş - Bakır Çağı MÖ 5.500 - MÖ 3.000): Bu dönemde insanlar, taş araç ve gereçlerin yanı sıra bakırı da kullanmaya başlamışlardır.

  5. Maden Çağları (MÖ 3.000 - MÖ 1.200): Bu dönemde insanlar, demir ve bronz gibi metalleri işlemeyi öğrenmişlerdir.

Tarihi çağlar ise dörde ayrılır bunlar:

  1. İlk Çağ (Antik Çağ): M.Ö. 3200 - M.S. 375. Bu dönem, yazının icadıyla başlar ve Kavimler Göçü ile sona erer. Bu dönemde birçok uygarlık kurulmuştur, bunlar arasında Akadlılar, Sümerler, Hititler, Asurlular ve Urartular bulunmaktadır.

  2. Orta Çağ: 375 - 1453. Bu dönem, Kavimler Göçü ile başlar ve İstanbul’un Fethi ile sona erer. Orta Çağ, İslam’ın Altın Çağı olarak nitelendirilir ve bu dönemde astronomi, tıp, matematik ve geometri alanında önemli gelişmeler yaşanmıştır.

  3. Yeni Çağ: 1453 - 1789. Yeni Çağ, İstanbul’un Fethi ile başlar ve Fransız İhtilali ile sona erer. Bu dönemde yaşanan en önemli olay Amerika’nın keşfidir.

  4. Yakın Çağ: 1789 - Günümüz. Yakın Çağ, Fransız İhtilali ile başlar ve günümüze kadar devam eder.

Tarihsel çağlar hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki şemayı kullanarak ulaşabilirsiniz.

NOT: Öğrenmek istediğiniz bölümün üzerine tıklayınız.

Bu Yazıyı Okuyarak Ne Öğreneceksiniz

Bu yazıda tarihi çağlar hakkında detaylı bilgi verilmiştir. detaylı bilgi verilirken tüm insanların bilmesi gereken bilgi düzeyinin bir miktar üzerinde bilgi verilmiştir. Bu sayede insanların tarihsel çağlarda daha da bilgi sahibi olması sağlanmıştır.

Yazan: Adil Sevim

bottom of page